Thẻ: Say rượu đánh người gây thương tích có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?