Thủ tục thành lập công ty cổ phần

0
233

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần:

Đối với loại hình công ty cổ phần khi thành lập mới cần hồ sơ như sau:

– CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân (sao y chứng thực)

– Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần (theo mẫu tại Thông tư 02/201/TT-BKHĐT)

– Điều lệ công ty cổ phần

– Danh sách cổ đông góp vốn

– Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục hành chính

– Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của người được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính.

Các bước thành lập công ty cổ phần:

– Bước 1: Soạn hồ sơ, ký, đóng dấu như đã nêu tại mục 1

– Bước 2: Scan, nộp bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần lên trang điện tử đăng ký kinh doanh

– Bước 3: Nếu hồ sơ nộp qua mạng hợp lệ, nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở

– Bước 4: Nhận kết quả

Kết quả nhận được

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Con dấu tròn của công ty.