Thẻ: Ăn cắp vặt có bị xử phạt vi phạm hành chính không?