Thẻ: Ăn hoa quả thực phẩm lên men có bị thổi phạt nồng độ cồn?