Thẻ: Bán thực phẩm chức năng mà không biết là giả thì có bị xử phạt không?