Thẻ: Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ bị xử lý hình sự như thế nào?