Thẻ: Hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký bản quyền đối với phần mềm máy tính là bao lâu?