Thẻ: Hủy hoại tài sản của người khác bị phạt bao nhiêu tiền?