Thẻ: Mức phạt nộp chậm tiền thuế tại Hồ Chí Minh là bao nhiêu?