Thẻ: Mức phạt tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh