Thẻ: Mức thuế môn bài cho chi nhánh mới thành lập là bao nhiêu?