Thẻ: Người bị tâm thần giết người có phải chịu trách nhiệm hình sự không?