Thẻ: Người nhập cảnh trái phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?