Thẻ: Phí bảo hiểm trong thời gian xây dựng tại TP.HCM có bắt buộc không?