Thẻ: Phí làm lại sổ đỏ bị mất tại Hồ Chí Minh năm 2022 là bao nhiêu?