Thẻ: Không có giấy đăng ký xe bị phạt bao nhiêu tiền?