Thẻ: Lệ phí thay đổi CCCD trên giấy phép kinh doanh tại TP.HCM là bao nhiêu?