Thẻ: Mức trợ cấp với người khuyết tật là bao nhiêu tiền tháng?