Thẻ: Người dân vẫn có quyền giám sát CSGT thông qua các hình thức nào?