Thẻ: Người khuyết tật được ưu tiên nhập học và tuyển sinh